Att välja begravningsplats i Stockholm kan för många kännas rätt svårt. Hur ska man egentligen veta var den avlidne vill få sin sista vila, och på vilken plats denne hade trivts? Det vill säga, har den avlidne inte lämnat några specifika önskemål kring detta är det inte så konstigt att det kan kännas svårt att ta ett sådant stort beslut. 

Ta alltid hänsyn till den avlidnes önskemål

Oavsett om den avlidne i fråga hann lämna några specifika önskemål kring begravningsplats eller inte så är det ett faktum att du som nära anhörig är ansvarig för att ta detta beslut. I ditt beslut bör du då till så stor grad möjligt försöka anpassa valen utefter det du tror skulle varit den avlidnes önskan. 

Faktorer som du då bör ta ställning till i samband med val av begravningsplats är exempelvis om den avlidne ska begravas i kista eller urna, om det finns någon specifik plats som är mer passande, om ni själva vill sköt underhållet av gravplatsen, samt om det finns några specifika önskemål när det kommer till gravens utseende. 

11 allmänna begravningsplatser i Stockholm 

Om den avlidne ska begravas i Stockholm finns det inte allt för många alternativ att välja mellan. Det åtminstone inte om ni inte vill att personen i fråga ska begravas på någon väldigt specifik plats eller på ett speciellt sätt. Annars finns det 11 allmänna begravningsplatser att välja mellan för de som var folkbokförda i staden innan dödsfallet. 

Mer om vilka dessa begravningsplatser, med tillhörande gravplats och kyrka, finns att hitta på Stockholms stads hemsida för begravningar. Utöver dessa 11 allmänna platser finns det även 5 begravningsplatser i Stockholm där folk som inte var folkbokförda i Stockholm innan dödsfallet kan begravas. Känns detta svårt eller oklart finns alltid hjälp att få!